Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

ABAS Protect arbetar ständigt med förbättringar för att skapa en optimal arbetsmiljö samt att förhindra ohälsa och olyckor i en miljö av tung industri. Att trivas på arbetet är en självklarhet. Vi strävar efter att skapa meningsfulla och omväxlande arbetsuppgifter där den anställde själv kan påverka utformningen av den egna arbetssituationen.

Arbetsförhållandena ska medge möjlighet till omväxling, samarbete och sociala kontakter med övriga arbetskamrater. En grundläggande förutsättning för att uppnå god arbetsmiljö är att lagar, kollektivavtal och föreskrifter följs.