Underhåll stängsel och grindar

Produktbeskrivning:
ABAS grindar tillverkas antingen profilfyllda eller nätfyllda.

För att säkerställa lång livslängd, tillverkas ABAS grindar och stolpar av helsvetsade stålrör som varmförzinkas enligt EN ISO 1461 (medeltjocklek 55-70µm) alternativt VFZ/pulverlackeras grindarna, detta ger grindarna förutsättningar att tåla stora påfrestningar i form av fysisk åverkan såväl som klimatpåverkan.

Grindarna monteras på stolpar tillverkade av helsvetsade stålrör. Som standard tillverkas stolparna för ingjutning men de kan även fås med fotplatta och levereras då tillsammans med ingjutningsgods. Stängselstolpar är i samma utförande men i dimension 40×40, 50×50 alternativt Ø44mm.

Grindar hängs på gångjärn tillverkade av rostfritt stål eller stål som varmförzinkats. Grindarna levereras med öglor för hänglås, ASSA-lås eller med Locinox låshus och låscylinder med nyckel. Låsen är försedda med trycke eller vredknopp. Flera varianter av tilläggslås för att erhålla en mer avancerad öppningsrutin finns som tillbehör.

Stängsel är av flätverkstyp vävd i 3mm tråd, varmförzinkad eller belagd med ett sintrat plastskikt. De vanligaste maskstorlekarna är 40 eller 50mm. Stängsel kan också vara utfört med ProNet tretrådspaneler.

Underhåll:
ABAS grindar och stängsel är utvecklade för att klara stora fysiska påfrestningar med minimalt behov av underhåll, dock skall vid behov eller minst en gång per år följande göras.

• Låshus och cylindrar smörjas med ASSA Lock Cleaner De-Icer.
• Gångjärn smörjs med vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett. ASSA gångjärnsfett rekommenderas.
• Vid behov justera gångjärn så att lås och anslag så att låset slår igen korrekt.
• Känn på samtliga skruvförband, dra åt om något skulle vara löst.
• Håll grind och stängsel fritt från vegetation, snö, smuts, etc.
• Motoriserade grindar servas minst en gång per år. Vid hög nyttjadegrad bör servicefrekvensen anpassas i samråd med ABAS. Service utförs enligt protokoll B8-05. Utfört servicearbete, reparationer etc. skall protokollföras i grindens digitala loggbok på dox.abas.se. Saknas inloggningsuppgifter kontakta ABAS på telefon 0325-618030 och ha grindens objektnummer till hands.