Investerare

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.
Verksamheten har sina rötter i den stängselfabrik Gottfrid Svensson etablerade i Hunnabo i Tranemo 1925. Erling Wendefors som tagit över verksamheten några år senar flyttade den 1937 till Ambjörnarp där den fortfarande finns kvar. ABAS Protects vision är att vara en ledande aktör när det gäller innovation för styrning och kontroll av områdesskydd vilket innebär att kunderna ska erhålla en ökad säkerhet men samtidigt en bättre tillgänglighet för personer som är behöriga till området. Det har inneburit att Bolaget utvecklat flera produkter så som skjutgrindar och vikportar som tekniskt ligger i framkant och rönt stort intresse på marknaden. Bolaget har de senaste åren levererat en stabil tillväxt med lönsamhet och står nu inför en utbyggnad av både tillverkningsenheterna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Ambitionen är att expandera dels i Sverige, dels i övriga Skandinavien och Mellaneuropa. En tillväxt som i första hand ska organiskt med befintligt produktsortiment och lönsamhet, men som även kan ske via förvärv.


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 28 sep – 18 okt 2022

Pris per unit: 12,50 SEK

Minsta anmälningspost: 500 units (motsvarande 6250,00 SEK)

Villkor: Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionerna av serie TO1 emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Total emissionsvolym motsvarar högst 12,5 MSEK

Planerad första dag för handel: 1 nov 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Läs mer på Nordic Issuinge

Frågor gällande erbjudandet
Isabella Christensen
info@nordic-issuing.se
040 632 00 20
Frågor gällande bolaget
info@abas.se
0325 61 80 30


Memoramdum 2022 Memoramdum 2022

Anmälningssedel - IPO Abas Anmälningssedel – IPO Abas

Anmälningssedel - IPO Abas ENG Anmälningssedel – IPO Abas ENG


Monteringsanvisning Årsredovisning 2019


Monteringsanvisning Årsredovisning 2020


Monteringsanvisning Årsredovisning 2021


Monteringsanvisning Bolagsordning