Dokument för registrering av grind

OBS! Viktigt! Till grindens ägare. För ABAS DOX. (dox.abas.se). EU maskindirektiv kräver att varje ägare av motoriserade grindar för loggbok om viktiga händelser, samt sparar annan viktig dokumentation. Fyll i och skicka fullständigauppgifter till ABAS så ordnar vi kostnadsfritt att du uppfyller dessa direktiv.