Industrigrindar säkerhetsnivå 2

Progate Bas

ABAS Protect AB har utvecklat en standard för industrigrindar. Denna standard behandlar nivå två och är fastställd enligt nedan.

Industrigrindar
Standardhöjd 2400 mm med sågtand
Standardbredd 2500–5000 mm i intervall om 500 mm
Material Fram- och bakstam 70x70x3,0 mm
Underliggare 120x60x3,0 mm
Överliggare 60x60x3,0 mm
Stående profiler som fyllnad i dimension 30x30x1,5 mm
Huvudprofiler 50x70x3,0 mm i 1 m intervall
Utförande Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskikttjocklek 55µm)
Pulverlack (ca. 80–100 µm)
Montagedetaljer Plastlock, marksprint, gångjärn, hänglåsögla
Stolpar
Stolpe Standardlängd 2400 mm med påsvetsad fotplatta
Rördimension 200x200x5,0 mm
Utförande Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskikttjocklek 55µm)
Pulverlack (ca. 80–100 µm)
Montagedetaljer Plastlock, klammer, blindnit och sträckskruv; skruv för stag och nätinfästning

Dokument:
Dokument