INDUSTRIGRINDAR

ABAS Protect utvecklar och tillverkar ett brett program av grindar för industrin, med tillhörande stängsel, passagesystem och annan kringutrustning för ett heltäckande områdesskydd. Robusta skjutgrindar, vikgrindar eller slaggrindar med motorpaket som tillval kan kombineras med gånggrindar för passagekontroll vid byggarbetsplatser och liknande.

Vårt omfattande utbud av skjutgrindar inkluderar såväl manuella och motoriserade varianter som mobila och upphängda alternativ, i ekonomiskt fördelaktigt Bas-sortiment likväl som i säkerhetsmässigt mer fördelaktigt Pro-sortiment. Skjutgrindar finns för industri, näringsliv och offentliga organisationer, men även i form av villagrindar för konsumenter.


Skjutgrindar

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och monterar ett brett sortiment av robusta och funktionella skjutgrindar av högsta kvalitet, i ett tillämpningsspektrum som täcker allt från områdesskydd vid tung industri till väldimensionerade grindar vid privata infarter, villor och herrgårdar. ABAS Protect erbjuder här den kraftfulla motorskjutgrinden ProGate i ett antal utföranden, liksom ett par enklare manuella modeller.
ProGate Pro

 

Vikgrindar
ProGate 5000V är vår vikgrind för industriella miljöer där snabba öppningar och marknadsledande driftsäkerhet är i fokus. ProGate 5000V är en svetsad varmförzinkad vikgrind utrustad med axiallagrade gångjärn med smörjnippel och med elektroniken välskyddad inuti pelaren, vilket ger den förutsättningar för marknadsledande livslängd.
ProFold vikgrind


Slaggrindar

Standardutförande för våra slaggrindar är med profilfyllnad och tre rader taggtråd som överklättringsskydd, enligt Svenska stöldskyddsföreningens rekommendationer. Slaggrindar kan i övrigt beställas i samtliga säkerhetsklasser och med en mängd tillbehör.
Slaggrind

Rotationsgrindar
MPT-rotationsgrindar är den perfekta lösningen för tillträdeskontroll utomhus där många personer ska gå in i eller lämna arealer inom kort tid. Med olika drivningsvarianter kan MPT-rotationsgrindarna anpassas exakt efter dina ändamål. Kan även monteras på en körplåt för säker mobilitet, för t.ex. byggarbetsplatser
Rotationsgrindar

Gånggrind
Gånggrindar som komplement till fordonsgrindar ger smidig passage för personal.
Gånggrind