INDUSTRIGRINDAR

ABAS Protect utvecklar och tillverkar ett brett program av grindar för industrin, med tillhörande stängsel, passagesystem och annan kringutrustning för ett heltäckande områdesskydd. Robusta skjutgrindar eller slaggrindar med motorpaket som tillval kan kombineras med gånggrindar för passagekontroll vid byggarbetsplatser och liknande.

Vårt omfattande utbud av skjutgrindar inkluderar såväl manuella och motoriserade varianter som mobila och upphängda alternativ, i ekonomiskt fördelaktigt Bas-sortiment likväl som i säkerhetsmässigt mer fördelaktigt Pro-sortiment. Skjutgrindar finns för industri, näringsliv och offentliga organisationer, men även i form av villagrindar för konsumenter.


Skjutgrindar

Standardutförande för våra slaggrindar är med profilfyllnad och tre rader taggtråd som överklättringsskydd, enligt Svenska stöldskyddsföreningens rekommendationer. Slaggrindar kan i övrigt beställas i samtliga säkerhetsklasser och med en mängd tillbehör.
ProGate Pro

Vikgrindar
Vår vikgrind ProFold är ett alternativ till kombinationen traditionell slaggrind och motorbom för anläggningar med höga trafikflöden, eller ett alternativ till en skjutgrind när det är ont om utrymme vid sidan om körbanan, exempelvis vid infarter mellan två väggar.
ProFold vikgrind


Slaggrindar

Standardutförande för våra slaggrindar är med profilfyllnad och tre rader taggtråd som överklättringsskydd, enligt Svenska stöldskyddsföreningens rekommendationer. Slaggrindar kan i övrigt beställas i samtliga säkerhetsklasser och med en mängd tillbehör.
Slaggrind

Rotationsgrindar
Rotationsgrind RTD är en elktromekanisk treställig grind för kontrollerad personpassage. Grinden är spärrad för trafik i båda riktningarna. Efter signal öppnas grinden i respektive riktning för (en) passage. Personen går igenom snurran, varefter grinden låses automatiskt.
Rotationsgrindar

Gånggrind
Gånggrindar som komplement till fordonsgrindar ger smidig passage för personal.
Gånggrind