Webbpolicy

ABAS Protect avser att i görligaste mån tillhandahålla korrekt och tillförlitlig information om produkter, priser, tillgänglighet och andra egenskaper på webbplatsen, men då felaktigheter ändå smyger sig in beklagar vi givetvis detta.

Integritet
Opersonliga kakor används på ABAS Protects webbplats i syfte att underlätta för användare att samverka med webbplatsen, till exempel för att minnas inställningar. Användare av ABAS Protects webbplats anses vara införstådda med att kakor används på normalt sätt, och Lagen om elektronisk kommunikation samt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan därför anses vara efterlevda. Användare kan själv styra hur kakor används genom inställningar i webbläsaren; det normala är att acceptera kakor.

ABAS Protect använder sedvanliga statistikfunktioner för att kunna förbättra webbplatsen, men använder ingen spårning eller liknande av användare. Vi värdesätter din personliga integritet.

Upphovsrätt
ABAS Protect äger rättigheterna till samtliga bilder och annat mediematerial som visas på webbplatsen, om inte annat anges eller framgår implicit. Ingen del av webbplatsen får utan skriftligt tillstånd mångfaldigas för annat än personligt bruk eller i den utsträckning sedvanlig citaträtt medger. ABAS Protect nyttjar i förekommande fall andras upphovsrättsskyddade material med vederbörligt tillstånd, för att visa produkter med mera.

Teknik
abas.se drivs med Linux 4.4 (Ubuntu 16.04 Xenial Xerus LTS) som underliggande operativsystem. Apache 2.4, PHP 7 och MariaDB 10 ligger i botten. TLS-data krypteras med 256/4096 bitars nyckel, och transporteras i HSTS med höggradiga skiffer. Föredraget protokoll är HTTP/2.