Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn

Områdesskydd med stängsel ProNet och industrigrindar. Port 5 utgörs av en ProGate industrigrind för varje körfält, med kompletterande bommar.

Göteborgs Hamn

Panelstängsel ProNet med larm.