Andra produkter

Områdesskydd omfattar en rad mer perifera och komplementära produkter som säkerhetsburar, pollare, vägspärrar med mera. ABAS Protect marknadsför även denna typ av produkter för att kunna erbjuda ett heltäckande utbud av områdesskydd.

Stängsellarm

Elektriskt stängsellarm i standardutförande monteras på stängsel och grindar oavsett typ eller säkerhetsnivå. Stängsellarmet är uppbyggt med en högspänningsdel om 7 kV och en lågspänningsdel om 12 V.

Lågvoltsdelen kan sektioneras så att eventuellt larm kan lokaliseras. Signal från larmets styrsystem kan utnyttjas för kamerastyrning. Högspänningsdelen kan stängas av dagtid, varvid detekterat sabotage kan undersökas och åtgärdas i dagsljus.

Stängsellarmet genererar larm vid trådbrott, kontakt mellan hög- och lågspänningsdel, samt vid kontakt med jord. Larmet är konstruerat för nordiska förhållanden, och larmanalysatorn kompenserar för snö, is och dimma. Staketlarmet monteras enligt SS-EN 60335, och är godkänt för montage i Sverige.

Tillbehör: Larmsektioneringsskort, tidur, larmförbikopplare, passagesystem, tele-uppringare, GSM-uppringare, åskskydd, larmkontakter, grindlås.

Stängsellarm

Passagesystem

Ett passagesystem består i grunden av en eller flera kortläsare som kopplas samman och administreras från en dator. Genom systemet kan man bestämma vem som ska ha tillträde till olika dörrar, grindar eller portar vid vilken tidpunkt. Systemet är naturligtvis journalförande, så att man i efterhand kan se vilka passager som skett.

ABAS Protect kan erbjuda passagesystem av olika komplexitet, från de allra enklaste kortläsarsystem vid grindar till mer avancerade system där ett flertal dörrar och grindar vid olika byggnader och på olika orter ska styras och kontrolleras i samverkan.

Passagesystem är höggradigt modulära, vilket innebär att man enkelt kan uppgradera en grundläggande lösning utan att byta befintliga komponenter.

Passagesystem

Säkerhetsburar

ABAS Protect tillverkar säkerhetsburar för många skiftande behov. Storlek, form och utförande styrs efter behov och önskemål av kund. Exempel på applikationer är rökburar inom kriminalvården eller lagring av värdefullt och stöldbegärligt gods vid terminaler. Säkerhetsburarna kan utrustas med dörrar, lås och larm i olika låsklasser.

Säkerhetsbur

Stegtorn

ABAS Protect har utvecklat ett stegtorn som gör att man bekvämt kan ta sig upp på ett tak, en cistern eller liknande. Tornet har en lucka i botten med fäste för hänglås, låsklass 4. Tornet är utvändigt klätt med sträckmetall, vilket gör att obehöriga inte kan klättra upp på tornets utsida. Tornet kan utrustas med en vridbar bomkran och tillhörande linspel så att tyngre utrustning enkelt kan hissas upp på taket om så önskas.

Vägspärrar

ABAS Protect kan erbjuda kraftiga vägspärrar för att effektivt stoppa tunga fordon vid viktiga anläggningar som kärnkraftverk, ambassader, militärbaser med mera. Vägspärren fälls upp ur vägen för att hindra passage och ner igen efter godkänt passagetillstånd.

Vägspärrar kan levereras i höjd 340-1160 mm och bredd 2000-4000 mm. Driften är hydraulisk, med öppningstid i intervallet 2-5 sekunder. Material i varmförzinkat stål och lack. Tillbehör omfattar blixtljus, roterande varningsljus, trafikljus, radiostyrning, GSM-styrning, induktiv slinga och tidur.