Varmförzinkning

Varmförzinkning

Varmförzinkning är en överlägsen metod för att skydda stål från rost. Zinkens förmåga att verka som korrosionsskydd för järn och stål har varit välkänd i flera århundraden. Järn korroderar ungefär 200 gånger snabbare än zink, vars korrosion idag i Sverige ligger mellan 0,5 till 4 mikrometer, beroende på miljöförhållanden.

Stålkonstruktionen doppas i sin helhet i smält zink. När stålet doppas bildar zink och järn en förening som säkerställer en mycket god vidhäftning. Samtliga ytor beläggs med zink, även icke synliga delar, som invändigt i stålprofiler.

Zinkskiktets tjocklek beror på stålets kemiska sammansättning och godstjocklek. Materialet blir i det närmaste underhållsfritt och får mycket lång livslängd.

Zinkens elektrokemiska verkan gör att repor och slagmärken till viss del är självläkande.

I ett kretsloppsperspektiv är varmförzinkade stålkonstruktioner ett mycket bra val. Dels på grund av den långa livslängden, dels på grund av system för återvinning av varmförzinkat material genom omsmältning.

ABAS Protect varmförzinkar sitt material enligt europeisk standard UNI-EN ISO 1461. Detta ger ett zinkskikt enligt tabellen nedan. Varmförzinkning av tråd sker i enlighet med europeiska standarder UNI-EN 10244-2 och UNI-EN 10245-2.

UNI-EN ISO 1461
Stål, godstjocklek Lokal skikttjocklek (min) Medelvärde skikttjocklek (min)
> 6 mm 70 µm 85 µm
3–6 mm 55 µm 70 µm
1,5–3 mm 45 µm 55 µm
< 1,5 mm 35 µm 45 µm

Dokument:
Dokument