Stängsel säkerhetsnivå 3

ProFence

ABAS Protects produktstandard föreskriver olika säkerhetsnivåer för stängsel och grindar. Nedan definieras produktstandard för industristängsel i säkerhetsnivå 3.

ProFence palissadstängsel
Sektionshöjd 1260, 1550, 1990, 2460 mm
Sektionsbredd 2940 mm med dold infästning
Profilfyllnad Profiler i 25x25x1,25 mm med ett inbördes avstånd av 100 mm
Utförande Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskikttjocklek 55µm)
Pulverlack (ca. 80–100 µm)
Stolpar
Stolpe För gjutning alternativt med fotplatta
Modellvarianter Mellan-, hörn- och ändstolpe (M/H/Ä)
Rörprofil 60x60x2,0 mm (UNI-EN 10305-5 eller UNI-EN 10025)
Utförande Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskikttjocklek 55µm)
Sendzimir (UNI-EN 10346 / Z 275 M, 25–30 µm)
+ pulverlack (ca. 80–100 µm)
Montagedetaljer Plastlock, monteringsbultar m.m.

Dokument:
Dokument