Stockholms lokaltrafik

Stockholms lokaltrafik, Bro

Områdesskydd för kollektivtrafik i Bro utanför Stockholm. Stängsel av typen ProNet ger ett adekvat skydd mot att obehöriga tar sig in på spårområdet.