Produktion & tillverkning

Borrning

ABAS Protect har produktions- och serviceanläggning i Ambjörnarp i Knallebygden. Från råvaror, huvudsakligen profiler och stålbalk, kapas och gradas stängselstolpar och grinddelar. Kapade halvfabrikat passerar därefter borravdelningen där samtliga hål tas för att slutligen svetsas samman till färdiga konstruktionsdelar i svetsavdelningen. Därefter skickas delarna på ytbehandling, antingen i form av enbart varmförzinkning eller varmförzinkning och lackering. Fyra parallella linjer finns för produktion av stängselnät.

 

Svetsning

 

Elsystem och elskåp byggs i elverkstaden. Vi bygger el- och styrsystem så att de tillsammans med stativ och grindblad skapar en genomtänkt och gedigen helhet. I slutmontaget monteras de ytbehandlade grinddelarna samman till kompletta konstruktioner. Här monteras också all el och elektronik på grindarna. Grindarna testas, provkörs och CE-märks innan leverans till slutkund sker.

 

Montage