Finnvedens Lastvagnar, Jönköping

Finnvedens Lastvagnar, Jönköping

Finnvedens Lastvagnar, Jönköping. Omgärdande stängsel av typ ProNet och ett antal motordrivna skjutgrindar av typ ProGate.

Finnvedens Lastvagnar, Jönköping