Historia

Året var 1925. AB Radiotjänst hade påbörjat sändningar av rundradio, och socialdemokraternas förste statsminister Hjalmar Branting hade gått ur tiden. Det var det glada tjugotalet, och högkonjunktur och entusiasm rådde, vilket även föranledde konflikter som strejker vid gruvor och energiverk. Näringslivet präglades allmänt av verkstadskonflikt, och Svenska arbetsgivarföreningen genomförde en lockout mot svenska arbetare. Populärkulturen dominerades av Greta Garbo, Charlie Chaplin och korsord. För industrin förödande massutvandring till Amerika präglade fortsatt samtiden, men började småningom avta.

Det var vid denna tid som Gottfrid Svensson etablerade en stängselfabrik i Hunnabo i Tranemo, där flätad stängselduk med fyrkantiga maskor från tio till hundra millimeter tillverkades av prima galvaniserad järntråd. Kvadratmeterpriset för 50-maskigt nät i tre millimeters tjocklek betingade då 1,24 kronor, motsvarande ett bruttopris om 32,02 kronor i dagens penningvärde. Det lokala näringslivet i övrigt bestod mest av manuellt skogsbruk och hästdrivet jordbruk, men automatiseringen hade påbörjats.

Prislista 1930

1929 slog den globala depressionen ut i full blom. I Sverige steg arbetslösheten, och villkoren för företagande försämrades drastiskt. Fabrikör Erling Wendefors från Borås tog vid denna tid över stängselfabriken, och förlade den till Annedal. Omsättningen var blyga 10 000 kronor per år, vilket inte motsvarar mer än några hundra stängselrullar.

1937 hade ekonomin börjat återhämta sig efter den långvariga lågkonjunkturen. Wendefors kunde expandera verksamheten genom att flytta till rymligare lokaler för att hantera en större efterfrågan. Sociala framsteg som barnbidrag, gratis förlossning, moderskapspenning och barnavårdscentraler genomfördes i det successivt utökade välfärdsprogrammet. I omvärlden tonade dock mörka krafter upp sig: Adolf Hitler avsiktsförklarade krig, och gästades av Benito Mussolini. medan Japan invaderade Kina och erkände Francisco Francos spanska militärdiktatur.

När kriget väl bröt ut mobiliserades svenska män, och näringslivet drabbades av kraftigt manfall. Stängselnät vävdes fortfarande, men huvudsakligen som hemarbete. Nätet fraktades under krigsåren med häst och kärra till järnvägsstationen i Ambjörnarp för vidare transport. Ransonering och samlingsregering präglade Sverige under krigsåren.

1940

1949 flyttades verksamheten helt till en ny fabrik i Ambjörnarp, för att dra nytta av järnvägen. AB Ambjörnarps stängselfabrik, eller ABAS, var därmed etablerad. Personalstyrkan uppgick till åtta anställda. Goda tider stod åter för dörren, ransoneringen av kött, socker, tvål och tvättmedel upphörde, och wienerbröd fick åter säljas i butikerna. Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien, Turkiet och Italien stärkte arbetsmarknaden då industrin sökte personal. Sovjetunionen sprängde sin första kärnladdning, och det kalla kriget tog sin början. Mao Zedong erövrade makten i Kina.

Efterkrigstiden utgjorde ett långt uppsving för svenskt näringsliv i allmänhet, och så även för ABAS. 1964 togs stafettpinnen över av Sten, Alf och Erik Strömqvist. Beatles fick sitt internationella genombrott, Kristdemokratisk samling bildades, och Volvos nya fabrik i Torslanda invigdes.

1955

Högkonjunkturen skulle hålla i sig till mitten av 1970-talet, då nolltillväxt och strukturomvandling kom att prägla ekonomin. Varvs- och textilindustrierna kollapsade, och många tunga industribolag förstatligades, samtidigt som kronan devalverades i omgångar för att stärka konkurrenskraften. Oljekriserna ledde till ransonering och kostnadsexplosion, och svensk kärnkraft fick ett uppsving. Samtidigt stärkte miljörörelsen successivt sitt grepp om opinionen.

Familjen Strömqvist fortsatte länge att driva företaget, som 1980 övertogs av Göran. Den första automatmaskinen för stängselnät invigdes året därpå, och ABAS tog därmed det första steget i en ny riktning. Det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet hade nyligen brutits, och arbetsmarknaden präglades av kaotiska strejker, samtidigt som en högkonjunktur grasserade.

1960

Den moderna globaliseringen och ekonomiska liberaliseringen inleddes vid denna tid under ledning av främst Ronald Reagan och Margaret Thatcher. Kina öppnade upp mot omvärlden och påbörjade reformer, samtidigt som Japan åtnjöt fortsatt mirakeltillväxt. En radikalisering hade påbörjats i Mellanöstern. Persondatorn gjorde sitt intåg och revolutionerade arbetsplatsen. Madonna, Michael Jackson och Whitney Houston var några populära artister, jämte en rad glam- och hårdrockare.

I slutet av 1980-talet breddade ABAS sitt verksamhetsfält med tillverkning av grindar och stängselstolpar, och därmed blev komplett områdesskydd en ny kärnverksamhet. Fabriken byggdes 1988 ut med en lagerhall och en svetsavdelning, och 1990 togs en svetsrobot i bruk. Kalla kriget tog slut när Sovjetunionen upplöstes och de båda tyska staterna återförenades. Iran och Irak slöt fred, men Irak invaderade istället Kuwait, och därmed inleddes den internationella omvälvning vi ännu erfar sviterna av.

Finans- och bankkriser följdes i början av 1990-talet av en fastighetskris, och kronan tilläts flyta fritt. Sverige inträdde i Europeiska unionen, vilket underlättade handel. Sverige sade dock nej till medlemskap i den monetära unionen. Det nya årtusendet skulle senare inledas med IT-bubblan och en fast förbindelse över Öresund.

Fabrik

2005 fick fabriken vid ABAS sin nuvarande huvudsakliga formgivning, med tillbyggnad och renovering av kontorslokaler. 2008 expanderade verksamheten ytterligare, då en ny fabrik för tillverkning av automatiska grindar etablerades i Svenljunga. Verksamheten delades därmed upp i två divisioner, nu under namnet ABAS Protect.

Göran Strömqvist sålde samma år företaget till Mats Lanned. Samtidigt präglades branschen av en kraftig förtätning, och konkurrensen hårdnade. ABAS upplevde en tumultartad period, och förlorade marknadsandelar i det priskrig som bröt ut.

2010 förvärvas ABAS av Niclas Johansson, som inleder en omfattande strukturomvandling. Verksamheten koncentreras åter fullt ut till Ambjörnarp, och kostnader kapas i varje led genom strategiska inköp, processförenklingar och systematisk analys av produktionskedjan. Efter ett par tuffa år vänder utvecklingen, och ABAS erfar en stark tillväxt och ökande vinstmarginaler, med siktet inställt på ytterligare expansion, produktutveckling och modernisering av maskinparken.

ABAS 90 år

ABAS firar 90 år

2015 firar ABAS nittioårsjubileum med stor tillförsikt inför framtiden. En ny lagerhall har byggts till, och maskinparken har kompletterats med en ny bandsåg och borrautomat. Helhetsfokus med mjuka servicevärden prioriteras, och en aggressiv strategi för ytterligare reducering av brister och kostnader fortgår. I produktlinjen finns ett nytt motorpaket under utveckling, tillsammans med en rad andra spännande projekt som småningom kommer att offentliggöras.

Vi på ABAS känner med rätta stolthet över att arbeta i ett företag med en lång tradition och ett grundmurat rykte, och vi ser fram emot nya utmaningar med befintliga och kommande kunder.

Middag med ABAS

Middag med ABAS

Middag med ABAS

Trattoria Onyx

Tresteg i snedsteg

ABAS på Incontro

Finansen och leveransen i samma båt