Pollare Villa

Automatisk villapollare J200 HA H600

Cylinderhöjd: 600 mm
Typ av enhet: Hydraulisk

Snabb och tyst gång
En mångsidig produkt, konfigurerbar genom att välja önskade tillbehör
Lätt att transportera, lagra och installera tack vare produktens begränsade vikt
Förenklat underhåll (möjligt med bara en person)
Hydrauliskt lås i stängt läge (vid strömavbrott) med specialnyckel

Den automatiska pollaren FAAC J200 HA är särskilt lämpad för att reglera trafiken i bostadsområden, med smarta funktioner och snygg design. Den kan aktiveras manuellt av behörig personal eller med tidsbestämd automatik. Finns i lackerat eller rostfritt stål.

Villapollare J200 SA H600

Automatisk öppningsbar pollare
Cylinderhöjd: 600 mm
Typ av enhet: Mekanisk gaskolv

Snabb och tyst gång
En mångsidig produkt, konfigurerbar genom att välja önskade tillbehör
Lätt att transportera, lagra och installera tack vare produktens begränsade vikt
Förenklat underhåll (möjligt med bara en person)
Låst i nedsänkt läge för att undvika oavsiktlig rörelse

Det halvautomatiska pollaren är särskilt lämplig för stadskärnor/gågator och andra områden med begränsad trafik. Öppning och stängning är helt mekanisk gaskolv (öppning med nyckel och stängning genom att manuellt trycka ner den) och kräver inte någon elektrisk anslutning. Finns i lackerat eller rostfritt stål.

Fast villapollare J200 F H600

Cylinderhöjd: 600 mm
Typ av enhet: Fast

Kräver inte kabeldragning eller ström
Enkel installation och begränsat med grävarbete
Hänsyn tagen designmässigt till miljöer med andra typer av pollare
Enkel att transportera, lagra och installera tack vare förhållandevis låg vikt

Den fasta pollaren FAAC J200 behöver inte omfattande installationsarbete eller elkablar.

Därför är den lämplig för permanenta installationer som ersättning för villagrind, för att stänga bostadsgator eller för blandade installationer där andra automatiska eller halvautomatiska pollare finns. Enkel installation med begränsade grävarbeten. Finns i lackerat eller rostfritt stål.