Stängsel säkerhetsnivå 1

Produktstandard, stängsel

ABAS Protect AB har utvecklat en standard för stängsel. Stängsel indelas i tre säkerhetsnivåer. Denna standard behandlar nivå ett och är fastställd enligt nedan.

Flätverk
Näthöjd
Villa / förskola Industri
800–1500 mm 2000 mm, 2500 mm, –4000 mm
Maskstorlek
(normalmaska)
Villa / industri Förskola
50 x 50 mm 40 x 40 mm
Trådgrovlek Ø
(villa / förskola)
VFZ 36 µm 2,5; 3,0 mm
Spänntråd 36 µm 4,0; 4,5 mm
Plastbelagd 2,5/2,0; 3,0/2,5 mm
Spänntråd (plast) 4,0/3,5; 4,5/4,0 mm
Trådgrovlek Ø
(industri)
VFZ 36 µm 3,0; 3,5; 4,0 mm
Spänntråd 36 µm 4,0; 4,5 mm
VFZ 45 µm 3,0; 4,0 mm
Spänntråd 45 µm 4.0; 4,5 mm
Plastbelagd 3,0/2,5; 3,5/3,0; 4,0/3,5 mm
Spänntråd (plast) 4,0/3,5; 4,5/4,0 mm
Trådtolerans Europanorm UNI-EN 10218-2; brotthållfasthet 360–510 MPa
Masktolerans Innermått ±10 %
Höjdtolerans ±20 mm (sträckt nät)
Längdtolerans -0+1 %
Varmförzinkning UNI-EN 10244-2 (VFZ-tråd) och UNI-EN 10245-2 (PVC-tråd, kärna)
Stolpar
Stolplängd
(villa / förskola)
Näthöjd Stolplängd
800 mm 1150 mm
1000 mm 1350 mm
1200 mm 1550 mm
1500 mm 2000 mm
Stolplängd
(industri, inkl. 3 rader taggtråd)
Näthöjd Stolplängd
2000 mm 2750 mm
2500 mm 3250 mm
Del för nedgjutning (industri) ca. 400 mm
Modellvarianter Mellan-, hörn- och ändstolpar (M/H/Ä)
Rörprofil
(villa / förskola)
Fyrkant Rund
40x40x1,5 mm
(M 1500 mm, H/Ä: 50x50x1,5 mm)
Ø 44×1,5 mm
Rörprofil
(industri)
Fyrkant Rund
50x50x1,5 mm
(H/Ä: 60x60x1,5 mm)
Ø 44×1,5 mm
Stagrör
(Ø 44×2,0 mm)
Villa / förskola Industri
2000–3500 mm 3500 mm
Ytbehandling Varmförzinkat (UNI-EN ISO 1461);
sendzimirförzinkat (UNI-EN 10346, Z275 M, ca. 25–30 µm);
pulverlackat (ca. 80–100 µm)
Montagedetaljer Detaljsatser: plastlock, klammer och popnit
Hörn- och ändstolpar: nätlinjal, sträckskruv, bult, mutter och brickor

Dokument:
Dokument