Helsingborgsanstalten

Helsingborgsanstalten

Områdesskydd kring kriminalvårdsanstalt. Högsäkerhetsstängsel med concertinatråd, körgrindar och gånggrindar.

Helsingborgsanstalten

Helsingborgsanstalten