Grindar

ABAS utvecklar och tillverkar ett brett program av grindar för industrin, med tillhörande stängsel, passagesystem och annan kringutrustning för ett heltäckande områdesskydd. Robusta skjutgrindar eller slaggrindar med motorpaket som tillval kan kombineras med gånggrindar för passagekontroll vid byggarbetsplatser och liknande.

Vårt omfattande utbud av skjutgrindar inkluderar såväl manuella och motoriserade varianter som mobila och upphängda alternativ, i ekonomiskt fördelaktigt Bas-sortiment likväl som i säkerhetsmässigt mer fördelaktigt Pro-sortiment. Skjutgrindar finns för industri, näringsliv och offentliga organisationer, men även i form av villagrindar för konsumenter.
Se vår grindbroshyr nedan för mer info och inspiration

Skjutgrindar
Vikgrindar
Slaggrindar
Rotationsgrindar
Gånggrindar

Persongrind

Nedan alla grindar i sortimentet. Se menystruktur till vänster för att filtrera ert urval.