Immaterialrätt

Pronetklammer

ABAS Protect AB har vid Patent- och registreringsverket säkrat immateriella rättigheter för ett antal produktdetaljer. I egenskap av marknadsledande aktör och utvecklare av nya konstruktioner inom branschen områdesskydd måste företaget skydda egenutvecklade produkter från plagiering och annat intrång i immaterialrätten. Ett visst skydd gäller automatiskt under en begränsad period, men inregistrering av produkten ger ett starkare skydd under betydligt längre tid.

Överfallslås

Ett par produkter som nyligen registrerats är dels ABAS unika låsram för överfallslås på förskolegrindar, dels ABAS speciella klammer för infästning av Pronet-paneler. Låsramen i rostfritt stål förekommer i två varianter, för kombinationer av stolpar 40/40 mm respektive 40/70 mm, i en stark och lättviktig kombination som ger stora fördelar mot äldre och klumpigare konstruktioner. Överfallslåsen har även ett tiltskydd för ökad säkerhet. ABAS varmförzinkade Pronet-klammer har en speciell försänkningsstruktur som gör den ideal som fästdetalj för svetsade paneler.

Mönsterskydd