Immaterialrätt

ABAS Protect AB har vid Patent- och registreringsverket säkrat immateriella rättigheter för ett antal produktdetaljer. I egenskap av marknadsledande aktör och utvecklare av nya konstruktioner inom branschen områdesskydd måste företaget skydda egenutvecklade produkter från plagiering och annat intrång i immaterialrätten. Ett visst skydd gäller automatiskt under en begränsad period, men inregistrering av produkten ger ett starkare skydd under betydligt längre tid.