Referenser

ABAS Protect har genom åren samlat på sig många goda referenser. Här ges ett axplock i urval av sju kategorier som speglar vår verksamhet inom områdesskydd: ambassader, privat design, industri, kommunala bolag, kraftindustrin, kriminalvården samt offentlig verksamhet i övrigt.

ProGate Pro
ProGate Pro, DSV Borås

Produkter
Vi har ett mycket brett utbud av produkter. Bland referenserna visas många varianter av kundanpassningar. Vi har kunskapen och viljan att utforma alla delar av områdesskydd så att de uppfyller ställda krav på skyddsklass och/eller estetisk utformning.

Projekt
ABAS Protect kan i samarbete med utvalda samarbetspartner erbjuda alla typer av entreprenader rörande områdesskydd, och vi är behjälpliga i alla steg från de första strecken på ritplankan hos arkitekten till fullt färdig anläggning.

Med områdesskydd avser vi stängsel, grindar, bommar, fordonsspärrar, larm, passagesystem, kameraövervakning och entrésystem. Vi har egen konstruktion och utveckling på både el- och mekaniksidan. Tillverkning av produkter sker på fabriken i Ambjörnarp. Inköp av råvaror och lego görs hos svenska och europeiska leverantörer som kan garantera våra kvalitetskrav.

Vi levererar områdesskydd i hela Norden tillsammans med utvalda entreprenörer. ABAS Protect kan ta hand om projektledning, med dokumentation av anläggningen på ett överskådligt och entydigt sätt. Alla processer sker dokumenterat enligt vårt kvalitetssystem. På så sätt kan vi garantera kvaliteten i alla steg från idé till driftsatt och överlämnad anläggning.

Progate Bas
ProGate Bas, VA-teknik Borås