Konstruktion & utveckling

Utprovning

Det finns många leverantörer av stängsel och grindar på den svenska marknaden, men det är bara ABAS Protect som utvecklar och tillverkar grindar i Sverige för svenska förhållanden.

ABAS Protect bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete där vi i egen regi utför alla steg från idé till färdig produkt. Utifrån krav och önskemål skapas produktidéer som omvandlas till koncept. Koncepten utvecklas vidare och lösningsprinciper tas fram. Principlösningar realiseras under detaljkonstruktionsfasen.

 

Konstruktion

 

Vi använder moderna konstruktionshjälpmedel för modellering och analys. Alla mekaniska delar solidmodelleras. Såväl statiska som dynamiska laster bestäms och på utsatta delar utförs FEM- och/eller strukturberäkningar.

Prototyper byggs och utprovas under verkliga förhållanden i svenskt klimat med regn, fukt och kyla som skiljer sig skarpt från mellan- och sydeuropeiska förhållanden. Under nordiska förhållanden krävs en mycket större tålighet i produkterna med avseende på korrosion, täthet med mera.

Kort sagt: en grind från ABAS Protect är en kvalitetsprodukt man kan lita på i alla väder.

 

Styrautomatik