Forsmarks Kraftgrupp

Forsmarks kärnkraftsanläggning

ABAS Protect har tillverkat och monterat upp det fordonssäkra stängslet runt kärnkraftverket i Forsmark. Stängslet är omkring tusen meter långt och specialanpassat för kärnkraftverket, med tonvikt på hög säkerhet.

I projektet ingår också två grindar till området. Ett tiotal personer från ABAS Protect arbetade med att montera upp stängslet, som stod klart 2008. 4000 ton betong gick åt för monteringen.