Samarbetspartner

ABAS Protect har en kärnverksamhet kring utveckling och produktion av stängsel, grindar och andra produkter kring områdesskydd. För att uppnå en heltäckande verksamhet och för att kunna ta totalansvar för skyddslösningar av allehanda slag har vi även ett antal samarbetspartner som vi anlitar vid behov.

Dels är vi återförsäljare för ett antal kringprodukter, dels anlitar vi vid entreprenad pålitliga hantverkare i branschen. ABAS Protect är således inte en isolerad ö, utan samverkar i ett brett professionellt och internationellt nätverk av företag och myndigheter för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning.


Bavak Bavak Beveiligingsgroep B.V. är ett nederländskt säkerhetsföretag som bland annat tillverkar barriärer och spärrar av olika slag.


ELKA-Torantriebe ELKA-Torantriebe GmbH är en tysk tillverkare av bommar, barriärer och liknande passagesystem.


PERCo PERCo är en rysk tillverkare av olika säkerhetssystem, och är en underleverantör av entrésystem och rotationsgrindar till ABAS Protect.


B & G Hekwerk B & G Hekwerk är en nederländsk partner som levererar vissa grindar i grundutförande för vidare förädling.


Locinox Locinox är en belgisk tillverkare av lås.


LB anläggning LB anläggning AB är en pålitlig montör av stängsel och grindar från ABAS Protect.