Service & reparation

Reparation

Produktgaranti, support och grundläggande rådgivning ingår alltid vid köp av produkter från ABAS Protect. För en mer kontinuerlig och heltäckande service kan man teckna Service- och supportavtal SA16. Ett serviceavtal minimerar risken för oönskade avbrott i verksamheten. Utbyte av slitagedelar kan ske planerat och under kontrollerade former. Med ett serviceavtal erbjuder ABAS Protect även generösa villkor vid reparation av produkter med skador som faller utanför garantin.

Områdesskydd utgör ofta en stor investering, och därtill måste anläggningen fungera utan driftstopp. Genom att kontinuerligt sköta och underhålla anläggningen minimerar man risken för ovälkomna driftstopp och förlänger produkternas livslängd. ABAS Protects serviceavtal omfattar förebyggande underhåll, besiktning av anläggningens skick samt säkerhetskontroll vid minst ett tillfälle per år eller enligt annan avtalad tidsperiod.

 

Service