Högsäkerhetsstängsel (Säk 4)

Högsäkerhetsstängsel

Pro ABAS Protect förser marknaden med alla typer av områdesskydd. Säkerhetsnivå 4 är skräddarsydda lösningar för olika typer av högsäkerhetsanläggningar.

Tillsammans med kund tar vi fram olika förslag. Råmaterial av bästa kvalitet i kombination med egen konstruktion och produktion borgar för kvalitet från planering till färdig produkt och slutmontage.

Allt material varmförzinkas enligt UNI-ISO 1461 Sendzimirförzinkat material pulverlackas, och alla detaljer är i rostfritt material.

Stängsel
  • Sträckmetallstängsel
  • Stålnätspaneler
  • Finmaskiga svetsade nät
  • Betongmurar
  • Kombinationer av stål och betong
  • Kompositer
Grindar
Grindar utformas estetiskt så att de passar ihop med stängslet.
Grindarna dimensioneras så att de blir minst lika starka som stängslet.
Referenser
Vi har många fina referensanläggningar som vi gärna visar upp där sekretessen så tillåter.

Produktblad och montageanvisning:
Produktblad

 

Högsäkerhetsstängsel