Rotationsgrindar

ABAS Protect erbjuder i samarbete med tillverkaren Perco ett kompletterande urval av rotationsgrindar för effektiv och säker personpassage, både för permanent bruk och vid mer tillfälliga situationer.

Rotationsgrind RTD är en elktromekanisk treställig grind för kontrollerad personpassage. Grinden är spärrad för trafik i båda riktningarna. Efter signal öppnas grinden i respektive riktning för (en) passage. Personen går igenom snurran, varefter grinden låses automatiskt.

Levereras inklusive betongplatta och styrning

Rotationsgrind Perco
Rotationsgrind RTD är en elktromekanisk treställig grind för kontrollerad personpassage. Grinden är spärrad för trafik i båda riktningarna. Efter signal öppnas grinden i respektive riktning för (en) passage. Personen går igenom snurran, varefter grinden låses automatiskt.


Rotationsgrind FAAK