Viktig information till köparen gällande garantier


1. Garantin gäller vid ett normalt handhavande och normala omständigheter och förutsätter att föreskriven driftsättning, service
och underhåll utförts. Förslitningsdetaljer
omfattas inte av garantin. ABAS garanti är
en komplettering av gällande leveransvillkor NL 17 och NLS 17. Vid anmälan
om fel, bifoga kopia på loggbok eller
hänvisa till DOX om serviceprotokollen
ligger där.

2. Kan avhjälpandet ske genom att en felaktig
del byts ut eller repareras och kan demontering och inmontering av delen utföras
utan särskild fackkunskap, får säljaren kräva att den felaktiga delen sänds till honom
eller av honom anvisad plats för reparation
eller utbyte, det vill säga att köparen själv
byter ut delen om det inte krävs fackmannamässig kunskap.

3. ABAS ger 5 års konstruktions och funktionsgaranti på stängsel, stolpar och manuella
grindar, dvs produkter som ABAS själva
konstruerar och producerar.

4. ABAS ger 5 års konstruktions och funktionsgaranti på de mekaniska delarna på de
motoriserade grindarna.

5. ABAS ger 5 års funktionsgaranti på
grindmotorer MT och MK2 samt
styrkort EP105 från DAAB

6. ABAS ger 3 års funktionsgaranti
på motorer och styrkort från NICE.

7. ABAS ger 3 års funktionsgaranti
på motorer och styrkort från DEA.

8. ABAS ger 2 års funktionsgaranti
på grindmotor 850 från FAAC.

9. ABAS ger 2 år funktionsgaranti
för fotoceller och klämskydd.

10. Övriga produkter och tillbehör
enligt garantivillkor från tillverkaren.