Industrigrindar säkerhetsnivå 1

Slaggrind

ABAS Protect AB har utvecklat en standard för industrigrindar. Denna standard behandlar nivå ett och är fastställd enligt nedan.

Industrigrindar
Standardhöjd 1950 mm plus eventuell taggtråd
Standardbredd 1000–5000 mm i intervall om 500 mm
Material Fram-/bakstam 60x60x1,5 mm på ram < 4,0 m
Fram-/bakstam 60x60x2,0 mm på ram > 4,5 m
Över-/underbalk 60x60x1,5mm på ram < 3,0 m
Över-/underbalk 60x60x2,0 mm på ram 3,5 och 4,0 m
Över-/underbalk 60x60x3,0mm på ram > 4,5 m
Stående profiler i ram 25x25x1,25 mm
Utförande Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskikttjocklek 55µm)
Pulverlack (ca. 80–100 µm)
Montagedetaljer Plastlock, marksprint, gångjärn, hänglåsögla
Stolpar
Stolpar Tillverkas för gjutning alternativt med påsvetsad fotplatta (längd 2340 mm)
Standardlängd 3000 mm i dimensioner:
80x80x2,0 mm (gånggrind)
100x100x2,0 mm
120x120x4,0 mm
150x150x5,0 mm
Utförande Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medelskikttjocklek 55µm)
Pulverlack (ca. 80–100 µm)
Montagedetaljer Plastlock, nätlinjal, klammer, blindnit, sträckskruv samt skruv för stag

Dokument:
Dokument