Kvalitet

Kvalitet

ABAS Protect har satt upp mycket höga krav på att leverera produkter och tjänster för områdesskydd av hög kvalitet. Vi skall uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Vårt sätt att uppnå våra krav är att ha kontroll på alla processer ifrån idé till produkt, leverans och installation. Men vårt kvalitetstänkande sträcker sig även till åren efter leverans då kunderna skall känna en trygghet i att ha investerat i produkter som fungerar.

För att nå en god kvalitet fokuserar ABAS Protect på kvalitet i varje detalj. Därför utvecklar och tillverkar vi huvuddelen av våra produkter i egen regi där vi kan ha kontroll på hela tillverkningsprocessen från råvara till färdig produkt. Då produkter köps in ställer vi stora kvalitetskrav på underleverantörer, med regelbundna besök vid deras produktionsanläggningar.

För oss är det en självklarhet att våra underleverantörer uppfyller de standarder, normer och lagstiftningar som råder på vår marknad. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. För att kunna erhålla en hög kvalitet och flexibilitet har vi egen konstruktion och utveckling inom såväl mekanik som elteknik. Detta gör att vi kostnadseffektivt kan erbjuda våra kunder specialanpassade produkter. I vår prototypverkstad har vi möjlighet att utprova och utvärdera nya produkter och lösningar som sedan tillverkas i egen regi, vilket ger korta ledtider och hög leveransprecision.

Som en del av vårt kvalitetsarbete erbjuder vi omfattande service- och supportverksamhet. Har man investerat i produkter från ABAS Protect ska man känna sig trygg, och därför kan man alltid vända sig till vår serviceavdelning för att få råd om produkter, beställa delar eller serviceuppdrag. Vi erbjuder generösa garantier både vad gäller produkt och funktion, garantier som även kan förlängas vid tecknande av serviceavtal.

Vårt kvalitetstänkande syftar till att skapa en långsiktig och tillförlitlig relation med våra kunder, en bindning som står sig även den dagen då garantitiden gått ut.

Kundrelationer