Montage & entreprenad

Montage

 

Vi kan tillsammans med våra samarbetspartner åta oss alla typer av montage och entreprenader avseende områdesskydd. Vi delar in installation av områdesskydd i kategorierna montagearbeten och entreprenader.

Montagearbeten omfattar installation och driftsättning av en eller flera motorgrindar, motorbommar, rotationsgrindar eller entréprodukter på befintliga fundament eller färdigt golv. Denna typ av montage ombesörjs av installationspersonal från vår anläggning i Ambjörnarp.

Entreprenader omfattar formerna generalentreprenad, totalentreprenad eller underentreprenad. I en entreprenad ingår, förutom det vi kallar montage, arbeten som schaktning, gjutning, förläggning av kablage, installation av stängsel, asfaltering, bergborrning med mera, det vill säga alla de arbeten som åtgår från orörd mark till ett komplett färdigställt områdesskydd. En entreprenad kan således vara ett litet och relativt enkelt arbete till mycket omfattande och komplicerade anläggningar.

Vi utför inte entreprenader i egen regi, men kan tillsammans med utvalda samarbetspartner på olika platser i Sverige arrangera montagehjälp. Vid större entreprenader har vi kompetens att sköta projektledning och dokumentation.

 

Entreprenad