Kontakter

Vi på ABAS Protect är redo att hjälpa dig med stora som små ärenden. Behöver du en prisuppgift? Vill du veta om en produkt passar ditt behov? Är du ute efter en specialkonstruktion? Prata då med oss säljare eller tekniker för att reda ut ditt ärende.

Försäljning
Ulrika-Svensson Ulrika-Svensson
Support och Försäljning
0325-61 80 35
073-250 65 02
ulrika@abas.se
Peter Östensson Peter Östensson
Försäljning
0325-61 80 31
0703-54 20 76
peter@abas.se
Gösta Widfond Gösta Widfond
Försäljning
076-817 10 20
gw@abas.se
Magnus Folkesson
Försäljning och Marknadsansvarig
0705-106797
magnus@abas.se
Leverans
Caroline Enoksson Caroline Enoksson
Leverans
0325-61 80 36
caroline@abas.se
Produktion
Linda Sandell Peter Edoff
Produktionschef
0325-61 92 08
070-433 49 84
peter.edoff@abas.se
Peter Edoff Linda Sandell
Materialplanering
0325-61 80 39
ls@abas.se
Konstruktion
Ulf Henriksson Ulf Henriksson
Konstruktion
0325-61 80 30 (vx)
ulf@abas.se
Ekonomi
Agnes Bengtsson Agnes Bengtsson
Ekonomiassistent
0325-61 92 09 (vx)
0732-50 63 37
agnes@abas.se
Ledning
Tomas Karlsson Tomas Karlsson
VD
0325-61 80 38
070-413 48 91
tomas@abas.se
Niclas Johansson Niclas Johansson
Styrelseordförande
niclas@abas.se
Roger Axelsson Roger Axelsson
Vice VD / försäljning / konstruktion

roger@abas.se


Tveka inte att ta kontakt med oss för frågor och synpunkter. Ring oss på 0325-61 80 30 (vardagar 7-16, fredag 7-15), eller skicka e-post till info@abas.se