Bommar Motoriserade Lågfrekventa

 • FAAC B614

  • Bomlängd: 5 m
  • Typ av bomrör: Runt
  • Användningsfrekvens: 50%
  • Öppningstid/hastighet: < 3 s (80°)
 • FAAC B680H

  • Bomlängd: 2 – 8 m
  • Typ av bomrör: Runt
  • Användningsfrekvens: 100%
  • Öppningstid/hastighet: 1,5 – 6 s