Gryaab, Göteborg

Gryaab, Göteborg

Gryaab i Göteborg renar vatten i ett antal kommuner. Stängsel ProNet Säk2 och motordrivna slaggrindar kontrollerar trafikflöden och avgränsar områden. Styrskåpet är i rostfritt stål och i samma höjd som grindarna. Grindarna kompletteras med en gånggrind.

Gryaab vikgrind

Anläggning med ProFold vikgrind i dubbelt utförande, med tillhörande trafikljus och stängsel.