Produktstandard

Produktstandard

ABAS Protect har utvecklat en produktstandard för stängsel och grindar, med avseende på normer i material och konstruktion. Stängsel för villa, förskola och industri indelas i denna standard i tre säkerhetsnivåer 1–3. Industrigrindar liksom områdesskydd i övrigt anpassas i motsvarande nivåer.

Säkerhetsnivå 4 definierar ytterligare en nivå av anpassade lösningar för godtyckligt hög säkerhet och kan därför inte standardiseras, utan byggs efter specifikation.

ABAS Protects produktstandard ligger väl inom de normer för områdesskydd som definieras av Svenska stöldskyddsföreningens SSF 1087 (Regler för mekaniskt områdesskydd). Vår produktstandard utgår i övrigt från väletablerade svenska och internationella normer för materialtolerans, förzinkning med mera.

ABAS Protect har en generell produktgaranti om 2 år.