Allmänna försäljningsvillkor

Priser anges i förekommande fall både exklusive moms och inklusive moms, i svenska kronor (SEK). Om inget annat anges gäller pris exklusive moms.

Observera! Angivna priser för grindar, stolpar och stag inkluderar nödvändiga fästdetaljer om inget annat anges!

 • Leveransvillkor: Enligt avtal ABAS16.
 • Betalningsvillkor: Enligt avtal efter obligatorisk kreditprövning.
 • Dröjsmålsränta: V id för sen betalning debiteras referensränta + 8%.

Vid beställning av specialtillverkade artiklar förbehåller vi oss rätten att debitera 30% vid order.

Garanti : ABAS Protects produktgaranti enligt avtal ABAS16 gäller under förutsättning:

 • att produkten har använts på normalt sätt
 • att produkten är installerad enligt ABAS Protects anvisningar
 • att inget eftermontage skett, till exempel motordrift, vindnät, större skyltar etc. utan att samråd skett med ABAS Protect AB
 • att motorgrindar servas minst en gång per år
 • att grinden servas mer än 1 gång per år om grinden gör över 5000 öppningar
 • att motorgrindar gjort mindre än 65 000 öppningar under garantitiden.

Garantin gäller inte för yttre åverkan så som fysiskt slitage, påkörning samt eventuella följdkostnader.

Vid avbeställning eller ändring av varor gäller följande:

 • Är order färdig för leverans förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för intern hantering.
 • Lackade specialprodukter debiteras:
  Produktionsplanerat: 25% av ordervärdet
  Efter tillverkning, ej ytbehandlat: 50% av ordervärdet
  Efter varmförzinkning: 75% av ordervärdet
  Efter lackering: 100% av ordervärdet
 • Varmförzinkade specialprodukter debiteras:
  Produktionsplanerat: 33% av ordervärdet
  Efter tillverkning, ej ytbehandlat: 66% av ordervärdet
  Efter varmförzinkning: 100% av ordervärdet

Övriga villkor

 • Fakturering på standardmaterial görs vid leverans. Om leveranstiden förlängs på kunds begäran sker fakturering som vid planerad leverans.
 • Lack utöver standardkulör debiteras med en ställkostnad om 1030:- netto + eventuellt färgtillägg.
 • Reklamation/retur av material krediteras med högst 80% av debiterat pris, om vi ej är vållande.
 • Frakt tillkommer. I övrigt enligt ABAS16.

ABAS Protect tillämpar i förekommande fall följande bestämmelser avseende leverans och montage:

 • NLS 10: Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär (Teknikföretagen)
 • NLM 10: Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning (Teknikföretagen)
 • NL 09: Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning (Teknikföretagen)

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkor, specifikation och basnettopriser utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella fel i text och prissättning. Vid offert/order gäller dessa före prislista.