Stängsel säkerhetsnivå 2

ProNet panelstängsel

ABAS Protect AB har utvecklat en standard för stängsel. Stängsel indelas i tre säkerhetsnivåer. Denna standard behandlar nivå två och är fastställd enligt nedan.

ProNet panelstängsel
Näthöjd Standardhöjder 1230, 2030, 2430 mm
Trådgrovlek Vertikal tråd 6 mm, horisontella trådar 2 x 8 mm (8/6/8)
Vertikal tråd 6 mm, horisontella trådar 2 x 5 mm (5/6/5)
Maskstorlek 200 x 50 mm, 200 x 25 mm, 50 x 50 mm
Utförande Svetsat tretrådsnät (vår beteckning: ProNet);
Sektioner i bredd om ca. 2500 mm
Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medeltjocklek 55 µm);
Pulverlackat (ca. 80–100 µm)
Stolpar
Stolplängd Motsvarar höjd på nät plus del för gjutning (cirka 400 mm)
Modellvarianter Mellan-, hörn- och ändstolpar (M/H/Ä)
Rörprofil
60x40x2,0 mm (standard)
70x50x3,0 mm (alternativ)
Utförande Varmförzinkat enligt UNI-EN ISO 1461 (medeltjocklek 55 µm);
Sendzimirförzinkat (UNI-EN 10346, Z275 M, ca. 25–30 µm);
pulverlackat (ca. 80–100 µm)

Dokument:
Dokument