ProFence palissadstängsel (Säk 3)

ProFence

Pro ProFence är samlingsnamnet på ABAS Protects palissadstängsel. ProFence går att få i en rad olika utföranden. Samtliga består av svetsade, stående stålprofiler. Dimensioner kan variera efter säkerhets- och designkrav.

ProFence är ett stängsel som lämpar sig väl då höga krav ställs på både säkerhet och estetik. Många företag satsar stort på flotta entréer men glömmer ofta bort att stängsel och grindar är företagets yttre gräns mot omvärlden.

Den kraftiga konstruktionen borgar för en mycket hög säkerhet, samtidigt som risken för åverkan är låg. Säkerhetsbehovet styr höjden på sektionerna samt val av överklättringsskydd. ProFence kombineras lämpligen med kameraövervakning och/eller larm för ett områdesskydd med mycket höga krav.

Konstruktion och ytbehandling ger en lång livslängd med ett minimum av underhåll. Sektioner och stolpar varmförzinkas enligt UNI-ISO 1461 efter tillverkning. Formen kan varieras genom olika toppar, och stolparna kan förses med knoppar.

Sektioner och stolpar lämpar sig mycket väl att pulverlacka, vilket görs efter varmförzinkning. Standardfärger är mossgrön (RAL 6005), olivgrön (RAL 6013) samt svart (RAL 9005).

Fakta
Höjd Kundanpassad
Maskstorlek 100 mm C-C
Panellängd 3000 mm
Profildimension 25 x 25 x 1,25 mm
Ytbehandling Varmförzinkning
Färg Pulverlack i valfri RAL-kulör
Tillbehör
Stolpar mellan/hörn/ändar 80 x 80 x 2 mm
Bergdubb, stolpfot, vinklad topp med mera
Information
Stolpar levereras med plastlock, och fästdetaljer. Stängslet monteras med dold infästning. Hur den kundanpassade varianten av ProFence utformas begränsas enbart av fantasin.

Produktblad och montageanvisning:
Produktblad Monteringsanvisning Monteringsanvisning

 

ProFence

ProFence