Pollare Hög Säkerhet

Säkerhetspollare J275 HA 2K

Nedsänkningsbar pollare
Cylinderhöjd: 800 mm
Typ av enhet: Hydraulisk

Tillverkad för högfrekvent användning
Enkelt underhåll (kan hanteras av bara en person)
Hydraulisk enhet inbyggd i pollaren
Mjukt stopp vid nedre gränslägesbrytare

J275 HA 2K Automatisk pollare kan manövreras manuellt av behörig personal eller genom automatik

Fast säkerhetspollare J275 F 2K

Cylinderhöjd: 800 mm
Typ av enhet: Fast

Behöver inte ström eller kabeldragning
Kräver minimalt med grävarbete
Sammanhållen design gör att all FAAC-pollare fungerar tillsammans

J275 HA 2K Automatiskt nedsäkningsbar pollare. Den kan köras manuellt av behörig personal eller styras genom automatik.

Automatisk säkerhetspollare J355 HA M30-P1

Cylinderhöjd: 1000 mm
Typ av enhet: Hydraulisk

Testad enligt standarden US ASTM F 2656-07 M30
Garanterad för att klara högfrekvent användning
Komplett produkt, utrustad med alla vanligt förekommande tillbehör
Låst i upphöjt läge även vid strömavbrott
Noggrant utvalda material

Den helautomatiska pollaren FAAC J355HA-M30-P1 är framtagen för att skydda högsäkerhetsområden som flygplatser, ambassader, banker, hamnar, kärnkraftverk etc. FAAC J355HA-M30-P1 har testats och godkänts enligt den amerikanska standarden ASTM F 2656-07 – Standard Test Method for Vehicle Crash Testing of Perimeter Barriers. J355 erhåller i testet den högsta möjliga klassen av ”penetration area”. Denna klassificering M30-P1 visar i själva verket att pollaren FAAC J355 kan stoppa en 6800 kg tung lastbil med en hastighet av 50 km/h med bara 1 meter av total penetrering (P1). Finns i lackerat eller rostfritt stål. Som tillval dessutom med EFO.

Fast säkerhetspollare J 355 F M30-P1

Cylinderhöjd: 1000 mm
Typ av enhet: Fast

Testad enligt stndarden US ASTM F 2656-07 M30 för installation med dubbla enheter.
Extremt grunt grävningsdjup krävs
Designmässig överensstämmelse med HA-modellerna, för att fungera i blandade miljöer

Den fasta pollaren FAAC J355 F M30-P1 är konstruerad och testad för att skydda känsliga områden som flygplatser, ambassader, konsulat, banker, hamnar etc. Den är godkänd i det virtuella testet ASTM F 2656-07.

Klassificering M30-P1 indikerar att FAAC J355 F kan stoppa en 6 800 kg tung lastbil med en hastighet av 50 km /h med bara 1 meter total penetration (P1). Finns i lackerat eller rostfritt stål.

Automatisk säkerhetspollare J355 HA M50

Cylinderhöjd: 1200 mm
Typ av enhet: Hydraulisk

Uppfyller standarden PaS 68: 2013 och IWA 14-1: 2013
Kan stoppa en 6 800 kg tung lastbil med en hastighet av 80 km/h (installation med endast en pollare)
Hydraulisk styrenhet integrerad i pollaren

Den automatiska högsäkerhetspollaren FAAC J355 HA M50 har testats enligt standarderna PAS 68: 2013 och IWA 14-1: 2013, Impact Resistance Class N3 7.500-80 i ENKEL KONFIGURATION, vilket betyder att den kan stoppa en 7500 kg tung lastbil med en hastighet av 80 km/h. Speciellt konstruerad och testad för att skydda extremt känsliga områden och områden med särskilda krav på säkerhet mot terroristattacker. Finns i lackerat eller rostfritt stål. Som tillval dessutom med EFO.

Fast säkerhetspollare J355 F M50

Cylinderhöjd: 1200 mm
Typ av enhet: Fast

Testad enligt amerikansk standard ASTM F 2656-07.
Kräver endast mycket lågt utgrävningsdjup.
Designmässig överensstämmelse med andra pollare, lämplig för blandade installationer.

Den fasta säkerhetspollaren FAAC J355 F M50 har testats enligt den amerikanska standarden ASTM F 2656-07 för installationer med tre pollare så att den kan stoppa en 6800 kg tung lastbil med en hastighet av 80 km/h. Speciellt utformad för skydd av känsliga områden och designmässigt överensstämmande med automatiska pollare för blandade installationer. Finns i lackerat eller rostfritt stål.