Ambassader

Ambassader, konsulat och andra beskickningar utgör främmande makts territorium. Som sådant finns ett naturligt behov av att skydda området från obehörigt intrång, sabotage och annan brottslig verksamhet med välanpassade grindar, staket och stängsel. Men man har också ofta intresse av att visa upp en attraktiv fasad för gäster och besökare.

ABAS Protect har stått till många beskickningars tjänst genom att erbjuda sina produkter och sitt kunnande. I det nedanstående redovisas några typiska resultat av denna verksamhet.

Brittiska residenset
Brittiska residenset, Stockholm