ProGate Pro skjutgrind

ProGate Pro

Grindens underliggare, i form av en 160×150 mm C-profil, utgör tillsammans med ramverket grindens bärande enhet. Grinden har stativ och dubbelanhåll i läcker design tillverkade i rostfritt stål med belyst utsida för att framhäva grindens elegans även under kvällstid.

Säkerhet

Stoppknappar finns på grindens in- och utsidor, med möjlighet att återuppta grindens rörelse automatiskt. Klämskydd på grindens framkant är aktiva vid stängning, klämskydd på grindstativet är aktiva vid öppning.

Grinden har även belastningsvakt som skydd för grind och motorspel vid stängning och öppning, liksom motorskydd om grinden av någon anledning går tungt. Begränsad gångtid skyddar också motorn från slitage vid fel.

Fotoceller ger reversering vid stängning av grind om cellerna aktiveras, och grinden öppnas helt. Grinden kan inte stängas om fotocellerna är påverkade. Fordonsslinga kan anslutas som tillval.

Fakta
Höjd 2,4 m
Dagöppning 4–12 m, 1 m intervall
Överklättringsskydd Hajtand
Ytbehandling Varmförzinkning
Fyllning Profiler 25 x 25 mm
Klämskydd Ja
Stoppknappar Ja, in- och utsida
Radiohandsändare Ja
Fotoceller Ja
Tillbehör
 • GSM-styrning
 • Nyckelmanöverdon
 • Passagesystem
 • Tidur
 • Kodlås
 • Proxlås
 • Trafikljus
 • Roterande varningsljus
 • Blixtljus
 • Ljudsignal
 • Fordonsslinga
 • Distansdiagnosticering

ProGate Pro levereras monterad från fabrik och placeras på i förväg gjutet betongfundament. Grinden CE-märks av ABAS Protect AB.

Produktblad Produkt info

FUNDAMENT_PROGATE-PROFundamentritning

 

ProGate Pro

Pro ProGate Pro är en fribärande enkel- eller dubbelflyglig skjutgrind med dagöppning 4–12 meter per flygel. Ramverket spänner över 7245–16285 mm och är uppbyggt på profiler.